Nedskrevet af Karl Gustav Nielsen



Min mor Annette Anderson var svensker født i Almhult i Småland en meget mager egn i slutningen af forrige århundred. Begge mores forældre døde da hun var 5 - 6 år gammel, og hun kom derfor i pleje hos en moster. Som 15 årig rejste min mor til Danmark for at lære mejerske. Dengang lærte man dette på de store herregårde. Den sidste herregård hun var på, var Hvissinge ved Kerteminde. Efter hvad mor har fortalt, var det et meget hårdt arbejde at være landarbejder dengang. Det var op kl. 4 om morgenen og i marken for at malke. Det kan jeg også godt selv huske, de gjorde her på Fyn.
Det var her, mor traf min far, der var udlært som maler. De blev gift og boede i Svendborg de første par år; så flyttede de til Sandager ved Gislev og købte det gamle hus ved gadekæret. Jeg blev jeg født som nr. 3. Der var en pige og en dreng i forvejen.

Fortalt af Karl Nielsen.

Karl Gustav Oskar Nielsen
Annette født, Andersdatter Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage07 Mar 2021