Valgmenighed Kirken med Johanne Nielsen
------ Harald Breinholt
Valgmenighedskirken Ryslinge med Harald Breinholt
------ Johanne født Nielsen Breinholt
Vantinge Kirke
------ Mette Kirstine Hansen
------ Klaus Peder Kristoffer Hansen
------ Hans Andreas Martin Hansen
------ Rasmus Jørgen Vilhelm Hansen
------ Lavra Sophie Hansen
------ Mette Kirstine Knudsdatter
------ Mette Kirstine Katharine født Hansen Andreasen
------ Nikolaj Peter Lang Hansen
------ Johanne Hansine Hansen
Vantinge Kirke 1. Søndag efter Påske.
------ Nikolaj Peter Lang Hansen
Vantinge Kirke med Jeppe Hansen
------ Mette Kirstine Knudsdatter
Vantinge Skole, Svendborg, Danmark
------ Mette Kirstine Hansen
------ Klaus Peder Kristoffer Hansen
------ Hans Andreas Martin Hansen
------ Rasmus Jørgen Vilhelm Hansen
------ Lavra Sophie Hansen
------ Mette Kirstine Katharine født Hansen Andreasen
------ Johanne Hansine Hansen
Vantinge sogn, Sallinge hrd., Svendborg amt
------ Mette Kirstine Knudsdatter
------ Nikolaj Peter Lang Hansen
Ved Dalum Kirke kl. 14/00
------ Karl Gustav Oskar Nielsen
Ved Espe kirke Kl. 12/00.
------ Oktar Johannes Nielsen Egedal
Ved Gislev Kirke Kl. 14/00
------ Karla Jørgine født Hasselstrøm Larsen
Ved Hjallese kirke kl. 13/00.
------ Andreas Verner Nielsen
Ved Kværndrup kirke.
------ Nielsine Nielsen, gift Nielsen
Ved Lumby kirke.
------ Helene Elisabeth født Andersen Hansen
Ved Nazarath kirken i Ryslinge kl. 13/30
------ Jens Ravn Nielsen
Ved Nazarethkirken i Ryslinge kl. 13/00
------ Mary Pedersen Nielsen
Ved Otterup kirke.
------ Else Kirstine Nielsen, gift Jørgensen
Ved Pårup kirke. Kl. 13.00 ved Pårup kirke.
------ Bent Kristian Halvbroder. Nielsen
Ved Svindinge Kirke kl.13/00
------ Rasmus Alfred Larsen
Ved Volsmose Kirke.
------ Holger Lohmann Frederiksen
Veflinge
------ Kirstine født Hansen Larsen
------ Ane Nielsine Nielsen
Veflinge Kirke
------ Ane Kirstine Larsen, gift Nielsen
------ Kai Kurt Nielsen
------ Thomas Anton Rasmussen
------ Karoline Hansine Rasmussen
------ Maren Kirstine født Nielsen Rasmussen
------ Kirsten Viktoria Marie Rasmussen
------ Karl Christian Rasmussen
------ Ane Nielsine Nielsen
Veflinge Kirke Mikkelsdag
------ Maren Kirstine født Nielsen Rasmussen
Veflinge kirke. Hjemmedøbt 16. Januar.
------ Karoline Hansine Rasmussen
Vejle
------ Poul Erik Dahl
------ Peder Andreasen
Vejlsø
------ Hans Poulsen.
Vejlø
------ Poul Svendsen
Vejlø Kirke
------ Hans Henrik Hornemann
------ Ane Poulsdatter
------ Hyldeborg Nielsdatter
Vejlø Kirke med Ane Poulsdatter
------ Peder Henrich Ludvig Hormann
Vejlø kirke med Hans Poulsen
------ Hyldeborg Nielsdatter
Vejlø kirke med Hyldeborg Nielsdatter
------ Hans Poulsen.
Vejlø kirke med Peder Henrich Ludvig Hoormann
------ Ane Poulsdatter
Vejlø sogn
------ Hans Poulsen.
Vejstrup almenigheds Kirke Jørgen P. Marius Nielsen
------ Ella Kristiane Hornemann
Vejstrup Kirke Bente Inge Født Hermansen, Hansen
------ Sigvart Johannes Hansen
Vejstrup Kirke med Sigvard Johannes Hansen
------ Bente Inge Født Hermansen Hansen
Vejstrup Valgmenigheds Kirke
------ Frede Hornemann Krogh
------ Thorvald Hornemnn Hansen
Vejstrup Valgmenigheds Kirkegaard
------ Dorthea Kirstine Jensen
------ Hans Christian Pedersen
Vejstrup Valmenigheds kirke
------ Ely Hornemann Krogh, gift Hansen
------ Lars Johannes Hornemann Hansen
Vejstrup Valmenigheds kirke med Ella Kristiane Hornemann
------ Jørgen Peder Marius Nielsen
Verahult, Harlunde sogn, Kronobergs Land, Sverige
------ Nelly Karoline født Gustavsdatter Jørgensen
Verninge Kirke
------ Niels Kristoffer Nielsen
Verter Åby kirke med Johannes Nielsen
------ Laura Andrea født Krogh Nielsen
Vester Hæsinge Kirke
------ Arthur Osvald Petersen Ullerlund
Vester Hæsinge Mark
------ Arthur Osvald Petersen Ullerlund
Vester Skerninge
------ Mette Kirstine Fransdatter
------ Søren Ulrik Sørensen
------ Anna Andrea Kirstine Sørensen ? Nielsen
------ Ole Olsen
Vester Skerninge Kirke
------ Frands Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Mette Kirstine Fransdatter
------ Jens Sørensen
------ Ole Olsen
Vester Skerninge kirke.
------ Maren født Sørensen Krogh
Vester Skerninge.
------ Maren født Sørensen Krogh
Vester Skerninge. Hjemmedøbt 14 Jan. 1887
------ Anna Andrea Kirstine Sørensen ? Nielsen
Vester Åby
------ Lars Pedersen Krogh
------ Lars Pedersen Krogh
------ Anne Marie Larsen Krogh
Vester Aaby
------ Dorthea Pedersen
------ Karen Dorothea Hansen
------ Margit Mathilde Ullerlund Olsen
------ Jensine Christine Larsen Krogh
Vester Åby By
------ Aksel Krogh
------ Lars Pedersen Krogh
Vester Aaby By
------ Marie Elisabeth Krogh
Vester Åby Kirke
------ Lars Pedersen Krogh
------ Johanne Dorothea født Krogh Frederiksen
------ Inger Margrethe født krogh Kehlet
------ Laura Andrea født Krogh Nielsen
------ Anne Marie Larsen Krogh
Vester Aaby Kirke
------ Dorthea Pedersen
------ Lars Pedersen Krogh
------ Marie Elisabeth Krogh
------ Anna Dorthea Laura Larsen født Krogh Hansen
------ Hans Frederik Christian Hansen
------ Karen Dorothea Hansen
------ Arthur Osvald Petersen Ullerlund
------ Rasmus Peder Ullerlund
------ Margit Mathilde Ullerlund Olsen
------ Jensine Christine Larsen Krogh
Vester Åby kirke Kl.15,00.
------ Maren født Sørensen Krogh
Vester Aaby Kirke med Arthur Osvald Petersen Ullerlund
------ Karen Dorothea Hansen
Vester Åby Kirke med Dorthea Pedersen
------ Lars Pedersen Krogh
Vester Aaby Kirke med Jensine Christine Larsen Krogh
------ Rasmus Peder Valdemar Hermandsen
Vester Åby Kirke med Johanne Dorthea Krogh
------ Peder ViKtor Frederiksen
Vester Aaby Kirke med Karen Dorothea Hansen
------ Arthur Osvald Petersen Ullerlund
Vester Åby Kirke med Lars Pedersen Krogh
------ Dorthea Pedersen
Vester Åby kirke med Laura Andrea Krogh
------ Johannes Nielsen
Vester Åby Kirke med Peder Viktor Frederiksen
------ Johanne Dorothea født Krogh Frederiksen
Vester Aaby Kirke med Rasmus Peder Valdemar Hermandsen
------ Jensine Christine Larsen Krogh
Vester Åby kirke.
------ Aksel Krogh
------ Peder Larsen Krogh
Vester Aaby Kirke. Hjemmedøbt 3. juli
------ Dorthea Pedersen
Vester Åby kirke. Kl. 14.
------ Peder Larsen Krogh
Vester Aaby Mark
------ Anna Dorthea Laura Larsen født Krogh Hansen
------ Rasmus Peder Ullerlund
Vester Åby.
------ Peder Larsen Krogh
Vestergade 52 Odense. Hjemmedåb. St Knuds Sogn
------ Jørgen Andersen
Viby kirke
------ Maren Kirstine Pedersen
Viby Kirke med Godtfred Rasmussen
------ Kirsten Nielsdatter
Viby Kirke med Kirsten Nielsdatter
------ Gotfred Rasmussen
Vifflinge kirke.
------ Anders Krestian Nielsen
Viflinge
------ Mette Marie født Nielsen Hansen
------ Erna født Nielsen Jensen
------ Ejnar Olaf Jensen
Viflinge Kirke
------ Edel Harriet Nielsen
------ Henry Madselius Nielsen
------ Ane Marie født Larsen Rasmussen
------ Jens Rasmussen
Viflinge kirke med Ande Marie Larsen
------ Anders Lauritz Rasmussen
Viflinge kirke med Anders Krestian Nielsen
------ Ane Kirstine Larsen, gift Nielsen
Viflinge kirke med Anders Lauritz Rasmussen
------ Ane Marie født Larsen Rasmussen
Viflinge kirke med Ane Kerstine Larsen
------ Anders Krestian Nielsen
Viflinge Kirke, hjemmedøbt 9. juni 1848
------ Mads Peder Nielsen
Viflinge kirke. Hjemmedøbt den 18 Maj 1881
------ Thomas Anton Nielsen
Viflinge Sogn
------ Jens Rasmussen
Vigerslev Kirke kl. 14/00
------ Edvard Marthedal Hansen
Vigerslev kirke kl. 14oo
------ Ellen Hansen
Vigerslev Søndersø sogn
------ Jensine født Jensen Nielsen
Villa Bøjedal Dalum
------ Bengt Jørgen Hasselstrøm
Villestofte
------ Niels Kristoffer Nielsen
Villingebæk Esbønderup S
------ Hedvig Bona Nielsen
Villingerød kirke
------ Knud Åge Nielsen
------ Hedvig Bona Nielsen
Vinderup Sahl sogn ?
------ Elly Kamma Jensen
Vindinge
------ Ane Dorthea Jensdatter
Vindinge Kirke
------ Ane Dorthea Jensdatter
Vindinge Kirke. Hjemmedøbt 22. Masts
------ Ane Dorthea Jensdatter
Vinkelvej 11 Ballen Samsø Kommune Århus
------ Anne Katrine født Sørensen Poulsen
Visenbjerg Kirke
------ Hansine (Signe) Christine Hansen Jensen
Visenbjerg Kirke med Hansine Christine Hansen
------ Jens Hansen Jensen
Visenbjerg Kirke med Jens Hansen Jensen
------ Hansine (Signe) Christine Hansen Jensen
Viskinde
------ Anna karoline Olsen
Vissenbjerg
------ Hans Jørgen Jensen
------ Maren Kirstine født Hansen Jensen
------ Povl Lykkesholm Jensen
------ Maren Dorthea Jensen
Vissenbjerg Fyn
------ Abeline Hansine Laurine født Larsen Nielsen
Vissenbjerg kirke
------ Hans Christian Henriksen
------ Maren født Poulsdatter Henriksen
------ Jens Hansen Jensen
------ Povel Hansen
------ Ane Madsdatter, gift Andersen
------ Maren Krestendatter ? gift Pedersen
------ Carl Marius Jensen
------ Peder Christian Jensen
------ Hans Jørgen Jensen
------ Maren Kirstine født Hansen Jensen
------ Johannes Holmgård Jensen
------ Carlin Holmgård Jensen
------ Jørgen Holmgaard Jensen
------ Hedvig Clara født Cristensen Jensen
------ Jens Aksel Lykkesholm Jensen
------ Rasmus Kristian Rasmussen
------ Lars Kristian Jensen
------ Dorte Kirstine født Hansen Jørgense
------ Abeline Hansine Laurine født Larsen Nielsen
------ Jens Christian Laurits Jensen
------ Liss Vincent født Pedersen Jensen
------ Povl Lykkesholm Jensen
------ Maren Dorthea Jensen
------ Nora Jensine Hedvig født Jensen Jakobsen
------ Johannes Evald Vissing Jakobsen
------ Bjarne Vissing Jakobsen
Vissenbjerg kirke Kl. 11/00
------ Povl Lykkesholm Jensen
Vissenbjerg Kirke kl. 13/00
------ Inge Jensen
Vissenbjerg kirke Kl. 14/00
------ Peder Christian Jensen
------ Hedvig Clara født Cristensen Jensen
Vissenbjerg Kirke Kl.11/00
------ Carlin Holmgård Jensen
Vissenbjerg Kirke med Carlin Holmegaard Jensen
------ Senia Hansine født Jacobsen Jensen
Vissenbjerg Kirke med Hans Jørgen Jensen
------ Maren Kirstine født Hansen Jensen
Vissenbjerg Kirke med Hedvig Clara Christensen Jensen
------ Peder Christian Jensen
Vissenbjerg kirke med Johannes Evald Vissing Jakobsen
------ Nora Jensine Hedvig født Jensen Jakobsen
Vissenbjerg Kirke med Maren Kirstine Hansen
------ Hans Jørgen Jensen
Vissenbjerg Kirke med Marius Jensen
------ Marie født Pedersen Jensen
Vissenbjerg kirke med Nora Jensine Hedvig Jensen
------ Johannes Evald Vissing Jakobsen
Vissenbjerg Kirke med Peder Kristian Jensen
------ Hedvig Clara født Cristensen Jensen
Vissenbjerg Kirke med Senia Hansine Jacobsen
------ Carlin Holmgård Jensen
Vissenbjerg kirke.
------ Maren Johanne .født Hansdatter Nielsen
Vissenbjerg med Marie Jensen
------ Carl Marius Jensen
Vissenbjerg sogn
------ Ane Johanne Larsdatter
Voldstrup, Ringe sogn
------ Niels Nielsen
Volstrup
------ Hans Laurthis Nielsen
------ Maren Andrea Nielsen
------ Harald Jørgen Nielsen
------ Ejner Rasmus Nielsen
------ Elna Marie Nielsen
------ Johanne Kirstine, født Andersen Nielsen
------ Margrethe Frederikke født Nielsen Larsen
Volstrup Ringe Fyn
------ Lars Christian Rasmussen
Volstrup Ringe Sogn Gudme Herred
------ Anne Margrethe født Rasmusdatter Nielsen
Vomark by
------ Dødfødt drengebarn
Vor Frelser kirke
------ Peder Gustav Jørgensen
Vor Frelser kirke Kl. 13/00
------ Dorthea "Thea" født Larsen Jørgensen
Vor Frelsers Kirke
------ Freja
------ Edna Karin Boel født Nielsen Johansen
Vor Frue Kirk Svendborg
------ Jerry Ludwig Hornemann Henningsen
Vor Frue Kirke Svendborg
------ Ludvig f. Hansen Senere Hornemann Hornemann
------ Laurits Jensen Høj.
------ Henning født Holm, Marthedal Hansen
------ Elisa Thajgård Hansen
------ Bodil Hornemann Hansen
Vor Frue Sogn,
------ Magnus Peder Jørgensen
Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
------ Jerry Ludwig Hornemann Henningsen
Vordingborg
------ Esther Agnete Nielsen
------ Niels Peder Kring Jørgensen
------ Anne Birgitte født Kring Jørgensen Larsen
Vordingborg Præstø med Johanne Nordtop Jørgensen
------ Poul Nielsen
Vordingborg Præstø med Poul Nielsen
------ Johanne Nordtop Jørgensen
Vormark
------ Svend Albert Nielsen
------ Hans Jacob Jacobsen
------ Mary Kirstine Jacobsen
------ Niels Peder Jacobsen
------ Jens Peder Jacobesen
------ Maren Nielsine Jacobsen
Vormark Hesselager
------ Maren Kirstine født Andersen Nielsen
Væde
------ Henry Madselius Nielsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage31 Jul 2022